Információs műveltség Magyarországon

 Az információs műveltség témakörének válogatott, magyar nyelvű bibliográfiája

 A feltöltés folyamatos

• Barátné Hajdu Ágnes: Az információs műveltség átalakítása: mire készítik fel a képzőintézmények az informatikus könyvtárosokat? In: Celler Zsuzsanna, Csík Tibor, Cziráky Istvánné (szerk.): Könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és jövője. Budapest, OPKM, 2005. 9-18. p.
• Boda István, Koltay Tibor: Információs műveltség: Egy multidiszciplináris tudáselmélet vázlata. In: Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás: Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2010. 193-201. p.
• Borostyániné Rákóczi Mária: Tudásalapú társadalom – információs műveltség. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2004. (13. évf.) 2. sz. 45-47. p. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00050/pdf/05konferenciak.pdf
• Bozsó Renáta, Patkósné Hanesz Andrea: Szegedi andragógus hallgatók információs műveltsége. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között: XVI. Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2013. 20-27. p.
• Csík Tibor (szerk.): Információs műveltség és oktatásügy: nemzetközi szemle. Budapest, OFI OPKM, 2008.
• Celler Zsuzsanna, Csík Tibor, Cziráky Istvánné (szerk.): Könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és jövője. Budapest, OPKM, 2005.
• Csörge Ágnes: Az információs műveltség fejleszthetősége könyvtári környezetben. In: Könyv és nevelés, 2011. (13. évf.) 2. sz. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_informacios_muveltseg_fejleszthetosege_konyvtari_kornyezetben
• Dömsödy Andrea: Az információs műveltség fejlesztése a pedagógia szakos képzésben. In: Kiss Endre, Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen, DE Neveléstudományok Intézete, 2008. 362-371. p.
• Dömsödy Andrea: Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás [PhD értekezés]. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012.
• Egervári Dóra: A XXI. század társadalmi jelenségei az információtudomány tükrében, avagy az információs társadalom, az információs műveltség és az információs kompetenciák összefüggései. In: Tudásmenedzsment, 2009. (10. évf.) 1. sz. 98-105. p.
• Karvalics László, Z.: Információs kultúra , Információs műveltség – egy fogalomcsalád értelme, terjedelme, tipológiája és története. In: Információs társadalom , 2012. (12. évf.) 1. sz. 7-43. p. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00036/pdf/EPA01963_informacios_tarsadalom_2012_1_007-043.pdf
• Kiss Danuta Stanisława: A társadalmi fejlődés, az információs műveltség és a könyvtár kapcsolata. In: Gazdaság és társadalom, 2011. (3. évf.) 3. sz. 193-214. p.
• Koltay Tibor: Hogy kerül az információs műveltség az iskolába? In: Iskolakönyvtáros, 2009. (13. évf.) 2. (36.) sz. 2-3. p.
• Koltay Tibor: Az információs kultúrától az információs műveltségig. In: Czövek Zoltán, Koltay Tibor, Pálvölgyi Mihály (szerk.): Könyvtár és társadalom vonzásában: Köszöntőkönyv dr. Tóth Gyula 70. születésnapjára. Szombathely, Savaria University Press, 2008. 144-150. p.
• Koltay Tibor: Információs műveltség. In: Könyv és nevelés, 2011. (13. évf.) 2. sz. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/informacios_muveltseg

• Koltay Tibor: Információs műveltség, akadémiai írástudás, interkulturális kommunikáció. In: František Alabán (szerk.) Az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai közép-európai közegben. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2009. 15-22. p.

• Koltay Tibor: Információs műveltség: Adalékok egy sokarcú fogalom fejlődéstörténetéhez. In: Könyv és nevelés, 2007. (12. évf.) 2. sz. 70-76. p.
• Koltay Tibor: Információs műveltség: fogalmak, mítoszok, kommunikáció. In: Iskolakultúra, 2007. (17. évf.) 11-12. sz. 119-129. p. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00118/pdf/2007-11-12.pdf#page=119
• Koltay Tibor: Információs műveltség: kommunikáció, felsőoktatási könyvtárak. In: Könyvtári figyelő, 2007. (53. évf.) 2. sz. 278-288. p. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00063/contentbeb6.html
• Koltay Tibor: Információs műveltség: pedagógiai forradalom a könyvtárban? In: Könyvtári figyelő, 2007. (53. évf.) 2. sz. 278-288. p. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00063/contentbeb6.html
• Koltay Tibor: Az információs műveltség és a referálás. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2008. (17. évf.) 3. sz. 29-31. p. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00187/pdf/03infmuveltseg.pdf
• Koltay Tibor: A kompetenciaalapú pedagógusképzés és az információs műveltség. In: Pedagógusképzés, 2009. (7. évf.) 1. sz. 53-60. p.
• Koltay Tibor: A könyvtárosképzés és az információs műveltség. In: Paidea, 2007. (1. évf.) 2. sz. 93-100. p.
• Koltay Tibor: Közoktatás, felsőoktatás, információs műveltség. In: Vasi szemle, 2008. (62. évf.) 4. sz. 488-494. p.
• Koltay Tibor: Nemcsak az amatőröké a világ. Kinek kell az információs műveltség? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2009. (18. évf.) 10. sz. 29-35. p. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00224/pdf/EPA01367_3K_2009_10_29-35.pdf
• Koltay Tibor: Új média, információs műveltség, írás, olvasás, tanulás. In: Könyv és nevelés, 2013. (15. évf.) 3. sz. 72-79. p. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/uj_media_informacios_muveltseg_iras_olvasas_tanulas
• Koltay Tibor: Az új tanuláskultúra és az információs műveltség. In: Módszertani közlemények, 2008. (48. évf.) 4. sz. 159-162. p.
• Nyírő Gizella: Az “információs műveltség” alakítása könyvtári órákon. In: Könyv és nevelés, 2012. (14. évf.) 1. sz. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_informacios_muveltseg_alakitasa_konyvtari_orakon

• Pogány György: Historia litteraria és információs műveltség. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2007. (16. évf.) 9. sz. 3-9. p.  http://epa.oszk.hu/01300/01367/00129/pdf/01konyvtarpolitika.pdf

• Sipos Anna Magdolna: Információs kompetencia – realitás vagy frázis? In: Tudásmenedzsment, 2008. (9. évf.) 2. sz. 8-20. p. http://old.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/full/92szam.pdf

• Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége: e-könyv az információs műveltségről. Pécs, PTE FEEK Könyvtártud. Int., 2008.
• Varga Katalin: Az információs műveltség mint szemléletmód. In: Sipos Anna Magdolna, Zalay Szabolcs, Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa: Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére. Pécs, PTE FEEK, 2011.. 283-300. p.
• Varga Katalin: Az információs műveltség szerepe az egész életen át tartó tanulásban. In: Halmos Csaba (szerk.): Aki a gondolatokat tettre váltja: Tanulmányok a 60 éves Koltai Dénes tiszteletére. Pécs, PTE FEEK, 2007. 245-260. p.
• Varga Katalin: Információtól a műveltségig: Az információs műveltség alapjai. Budapest, L’Harmattan, 2013.
• Varga Katalin: Tudatos média- és információhasználat – információs műveltség. In: Nagy-Király Vivien (szerk.): Médiatudatosság az oktatásban. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2013. 79-84. p.
• Zsák Judit: Az információs műveltség pedagógiája az egyetemi informatikus könyvtáros képzésben. In: Kereszty Orsolya (szerk.): Új utak, szemléletmódok, módszerek a pedagógiában. Kaposvár, Kaposvári Egyetem, 2008. 334-338. p.
• Zsák Judit, Béres Csaba Zoltán: Új kihívások az e-önkormányzati szolgáltatások sikeressé tételében és azok összefüggései az információs műveltséggel. In: Tudásmenedzsment, 2007. (8. évf.) 2. sz. 108-114. p.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.