A digitális megosztottság komparatív analízise

A kutatócsoport célja

Az információ a világgazdaság éltető forrásává vált, és természetszerűleg ez az oktatásnak is az alapja. Lényeges eleme a technikai és tudományos változásoknak, számtalan kihívás elé állítja az egyéneket az élet minden területén. Az életünket meghatározó információs dömping azt követeli az emberektől, hogy értékelni tudják az információt, és ezáltal igazolni annak megbízhatóságát. Az információ vagy az informáltság azonban önmagában még nem tesz műveltté. A műveltség többet jelent, annak a képességét, hogy a megszerzett információt kritikusan vagyunk képesek értékelni, belőle az adott feladat szükségei szerint válogatni, azt olyan módon hasznosítani, hogy új, az eddiginél magasabb szintű tudás keletkezzen.

Az információs műveltség – amely magában foglalja a digitális írástudást és a médiaműveltséget is – alapösszetevője egy kultúra nemzeti tudáskincsének. A világ több országában  önálló intézetek és állami programok alakulnak abból a célból, hogy ezt a komplex kompetenciaterületet a formális, nonformális és informális oktatás keretei között egyaránt hatékonyan fejlesszék.

A kialakítandó portál célja, hogy Magyarországon is megteremtse ennek a feladatnak az intézményes és informatikai hátterét, egy olyan műhelymunkára is alkalmas felületet, amelyen elérhetők az információs műveltséggel, digitális írástudással kapcsolatos hazai és külföldi információk, tananyagok, módszertani segédletek, e-learning felületek stb. Platformot szeretnénk teremteni a hazai fejlesztőknek a koncepcióhoz illeszkedő informatikai fejlesztések kipróbálására és terjesztésére, interaktív közös munkára, párbeszédre. A portál célja, hogy a formális, nonformális és informális oktatás valamennyi szintjén (közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás, önképzés) hasznosítható projekteket, szolgáltatásokat, platformokat hozzon létre, és gondoskodjon ezek minél szélesebb körben történő megismertetéséről.

A kutatás-fejlesztés területei

 • A felsőoktatásban részt vevők, a már a munkaerőpiacon lévők, illetve az onnan kiszorultak IKT használatának, a felkészítésükhöz szükséges feltételeknek a felmérése (E-készségek fejlesztése, LLL), különös tekintettel a középkorú és idős generációra.
 • A Pécsi Tudományegyetemen működő kutatásmenezsdment és kutatási asszisztencia releváns IKT tudásának felmérése, a fejlesztendő területek meghatározása, a speciális célközönség igényeihez alkalmazkodó fejlesztési modell kidolgozása.
 • Az információs műveltséghez kapcsolódó tudásbázis létrehozása
 • Az információs műveltség különböző szintjeihez indikátorok kidolgozása, amelyek magyarországi körülmények között mérhetővé teszik a különféle korosztályok kompetenciaszintjét, illetve meghatározzák az elérendő követelményszinteket.
 • Informatikai környezet kialakítása a virtuális laboratóriumhoz
 • Hatásvizsgálatok

A tervezett kutatási eredmények

 • Változatos tartalmak megjelenítésére alkalmas, széles célközönség számára elérhető portál.
 • Az információs műveltség és a hozzá tartozó kompetenciák mérésére alkalmas indikátorok.
 • E-learning platform, amely az oktatás valamennyi szintjén használható.
 • Tananyag összeállítása az információs, digitális kompetenciák fejlesztéséhez.
 • Az információs műveltség fejlesztéséhez, tudáselemeinek elsajátításához szükséges gyakorló és mérésre is alkalmas feladatok – feladatbank.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.