Jól-lét az információs társadalomban

Jól-lét az információs társadalomban

2012. december 28-án indult meg az „Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember utánpótlás biztosítása” c. pályázati felhívásához kapcsolódó projektünk megvalósítása.

A közel 500 millió Ft pályázati támogatásból a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi partnere az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont  24 hónapos alapkutatási projektet valósít meg.

Az információs társadalomban a felmerülő problémák orvoslása, a keletkező lehetőségek kiaknázása az elmúlt két évtizedben jelentősen felértékelődött.

Kutatásunk alapvető célja, hogy megvizsgáljuk, az információs társadalom terjedésével és mélyülésével együtt járó problémákra vajon kitermelhetők-e megoldások, illetve válaszok. Az infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó komplex kutatás célja az információs társadalom reakcióinak modellezése, az ezekre adható válasz-innovációk bemutatása.

A projekt indokoltsága

Közismert, hogy a Dél-dunántúli régió gazdaságilag depressziós térség, a jelen korban meghatározó innovatív ipar csak nagyon kis volumen van jelen a térségben. A probléma egyik okozója, hogy sem a PTE-n, sem a régióban másutt nem található magas szintű (posztgraduális, vagy doktori fokozatot eredményező) informatikai szakképzés. Látnunk, kell, hogy az informatika, és éppen így ennek „jelzős szerkezetei” (műszaki informatika, gazdaságinformatika, egészségügyi informatika, programtervező informatika) csak akkor tudnak megfelelő szakember-utánpótlásról gondoskodni, ha megfelelő oktató-kutató kapacitással rendelkezik egy képző intézmény. Nyilvánvalóan megtalálható az oka, ám napjainkra már tény, hogy a Pécsi Tudományegyetemen az elméleti matematikai, és részben ennek folyományaként az informatikai képzések színvonala, valamint a beiskolázásra kerülő hallgatói állomány nagysága elmarad más, hagyományosan informatikai oktatásra (is) szakosodott tudományegyetemekétől. Ezen a hiátuson rövid távon csak egy a témába vágó doktori iskola alapítása, majd folyamatos működtetése tud fenntartható módon segíteni

A megvalósuló infokommunikációs kutatás egyik legfontosabb célja, hogy az egyetem kutatói kapacitásának folyamatos újratermelődését, a kutatói team-ek nemzetközi vérkeringésbe történő mélyebb beágyazódását elősegítse. A projekt humán erőforrás fejlesztései lehetővé teszik egy új „Informatika és számítástudományi” Doktori Iskola akkreditálását, ezáltal hosszú távon és fenntarthatóan biztosítva lenne az oktatói utánpótlás, és a nagy nemzetközi informatikai programok kutatóbázisa. Látnunk kell, hogy egy informatikai jellegű doktori iskola kettős célt tűzhet maga elé, egyrészt gondoskodik a korábban említett oktatói-kutatói utánpótlásról, másrészt képes a legmagasabb szintű (alap)kutatás szintjén az ipari megrendelők partnere lenni.

A projekt céljai

A projekt átfogó céljai:

  • A K+F feltételrendszer javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztési igény finanszírozásával.
  • A PTE innovatív tevékenységének ösztönzése az infokommunikáció területén elősegítve a K+F munkahelyteremtést.

Ehhez kapcsolódó közvetlen célok:

  • Informatikai doktori iskola alapítási feltételeinek teljesítése a szeparáltan meglévő kutatói kapacitások összegyűjtésével, a köztük levő szinergia-lehetőségek kihasználásával. (Eredmények: minősített oktatók alkalmazása, 70 kutató bevonásával az IKT kutatásához kapcsolódó multidiszciplináris kutatócsoport létrehozása)
  • Az információs társadalom jól-létére ható tényezők komplex elemzése, nagy adatbázisok építése, illetve a szükséges technológiák kifejlesztése; a heterogén adatállományok komplex modellezési eszköztárának kifejlesztése. (Eredmények: 4 kutatási téma kidolgozása az adatbázis kutatás terén, és 5 kutatási téma kidolgozása a modellezés területén)
  • A PTE erősítse a kutató-fejlesztői tevékenységének gazdasági kapcsolatrendszerét azon infokommunikációs innovációk megvalósításával, melyeknek társadalmiasítása csak a gazdaság szereplőivel lehetséges. (Eredmény: 6 kutatási téma megvalósítása IKT alkalmazások területén, a 16 gazdasági partner bevonása)
  • Lehetőséget teremteni a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára a nemzetközi kutatási programokban történő részvételre. (Eredmény: 14 predoktor kutató alkalmazása, 7 hallgató bevonása, nemzetközi képzési programon történő részvétel)
  • Az egyetem uniós pályázatokban (FP8 – Horizon2020) történő sikeres részvételének megkönnyítése a hálózatosodás és kapcsolatépítés ösztönzésével. (37 alkalommal hazai konferencián, 56 alkalommal nemzetközi konferencián történő részvétel, 13 db konferencia és workshop szervezése, 10 külföldi kutató meghívása)
  • A kutatói kapacitás fejlesztése.(Eredmény: 22 kutatói állás, 28 pályázati partner bevonása, 10 külföldi kutató meghívása)
  • A projekt eredmények hosszú távú fenntartásának megalapozása.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.